Săptămâna parteneriatelor active şcoală-întreprindere

Liceul  ,,Dumitru Dumitrescu”  Buftea

 În perioada 1-5 aprilie s-a desfăşurat „Săptămâna Paşii FPI”, proiect strategic implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic la care a participat şi liceul buftean Dumitru Dumitrescu, alături de alte două licee din Dâmboviţa şi unul din Călăraşi.

Prima zi a manifestării s-a desfăşurat la Buftea, în sala de şedinţe a primăriei. Apoi, lucrările acestei întâlniri s-au desfăşurat la celelalte licee implicate în proiect. La aceasta intalnire au participat reprezentanti ai celor 5 scoli, inspectori de specialitate, reprezentanti ai agentilor economici, elevi, reprezentanti ai Consiliului Local Buftea, ai Consiliilor de parinti, reprezentanți ai AJOFM, reprezentanţi mass-media, reprezentanți CJRAE,  peste 50 de persoane implicate activ in acest proiect.

In prima partea a activității  – lansarea proiectului –  s-a prezentat  proiectul, site-ul proiectului www.pasiifpi-tvet.ro, planul  de activatate aferent saptamanii “Pasii FPI”, prezentarea  Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu Buftea  

 

Ziua a continuat cu sesiuni de lucru ale elevilor şi cadrelor didactice iar întocmirea unui curriculum vitae şi a unei scrisori de intenţie au fost subiectele principale. Două grupe de elevi din clasa a XII-a şi-au împărţit sarcinile pentru ca apoi să se tragă concluziile asupra eventualelor greşeli efectuate.

De ce CV şi scrisoare de intenţie? Pentru că sunt probele de bază ale oricui doreşte să se angajeze şi, de multe ori, o persoană foarte bine pregătită nu este angajată din cauza modului în care a redactat CV-ul şi scrisoarea de intenţie.   

La aceasta activitate au participat, din partea Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, doamnul Fartușnic Ciprian –cercetător.  Activitatea s-a desfasurat, cu sprijinul domnului primar Pistol George, la Primăria orașului Buftea. 

Comunicat de presă AICI  

 

Comunicat de presă Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Liceul Tehnologic  “Dumitru  Dumitrescu” Buftea,  unitate de învățământ profesional și tehnic pilot în proiect, lansează în data de 01.04.2013 ora 10, la Primăria oraşului Buftea, sala de conferinţe evenimentul național “SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI” din cadrul proiectului sus menționat.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală – peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic. Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic. Obiectivele specifice ale proiectului sunt focalizate pe:

1.    Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul repezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unități administrative și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate școală-întreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/conștientizare și a Săptămânii PASII FPI. 

 2.    Pilotarea în 20 de județe din țară a unor parteneriate active școală-întreprindere în vederea îmbunătățirii ofertei IPT – grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de învățare, sesiuni de formare pentru profesioniștii ambelor părți implicate, mese rotunde, vizite în întreprinderi, concursuri școlare. Obiectivele operaționale aferente abordării propuse sunt legate de:
A.    asigurarea colaborării directe și complexe a unităților de învățământ profesional și tehnic cu reprezentanți ai întreprinderilor;
B.    multiplicarea efectelor prin diversificarea modalităților de cooperare și atragerea tuturor actorilor interesați.

 

O etapă importantă în implementarea proiectului este organizarea şi derularea unui eveniment naţional în care, timp de o săptămână în perioada 1 – 5 aprilie 2013, 100 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unități de învățământ pilot şi 80 de unităţi de învățământ partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfăşura acţiuni care promovează în mod direct parteneriatul activ şcoală – întreprindere. Cu această ocazie, va fi implicat un număr semnificativ de actori interesaţi (aproximativ 5000). Evenimentul este intitulat sugestiv ,,Săptămâna PASII FPI”.

Obiectivul principal al evenimentului „Săptămâna PAŞII FPI” îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de parteneriat prin implicarea tuturor actorilor relevanţi pentru a asigura un dialog constructiv şi eficient între toţi factorii interesaţi. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce, a cerinţelor şi condiţiilor concrete oferite de unităţile de învăţământ IPT şi de angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor beneficiarilor sistemului de formare profesională iniţială din cele 42 de unităţi administrative.

Liceul Tehnologic  “Dumitru  Dumitrescu” Buftea, este școala pilot a rețelei parteneriale formate din:
–    Liceul Tehnologic ”Danubius” Călărași
–    Liceul Tehnologic  ”Nicolae Bălcescu” Oltenița, Călăraşi
–    Liceul Tehnologic  ”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, Dâmboviţa
–    Liceul Tehnologic  ”Spiru  Haret” Târgoviște, Dâmboviţa

În timpul săptămânii 1 – 5 aprilie 2013, după lansarea evenimentului “Săptămânii PAȘII FPI” din data de 01.04.2013, fiecare scoala membră a rețelei va desfășura activități specifice tematicii parteneriatului școală – întreprindere .

Acestea se vor desfășura sub forma unor vizite la agenți economici urmate de dezbateri privind posibilitățile de integrare pe piața muncii a elevilor, seminarii privind practica în producție, concretizate prin analize si propuneri privind implicarea în procesele de producție a elevilor, prezentarea unor exemple de bună practică etc.

La aceste evenimente vor participa elevii din grupul țintă, reprezentanții  Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ai agenților economici, ai autorităților publice locale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai altor organizații interesate. BUFTEA 1.04.2013
Coordonatorul unităţii de învăţământ din proiect
Prof. Gorgan Florica

]]>

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.