CONCURS – Buftea prin fotografie


Probabil cea mai bună idee din Buftea din ultimul timp.  Like la pagina de facebook Buftea prin fotografie pentru a urmari noutatile despre acest concurs.

Regulamentul oficial al concursului de fotografie „Buftea prin fotografie!” Art.1. Condiţii generale
1.1. Concursul foto este organizat şi desfăşurat de către Centrul Cultural Buftea in colaborare cu PRIMĂRIA ORASULUI BUFTEA.
1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (” Regulamentul oficial “). Înscrierea în concurs implică acceptul tacit al tuturor participanţilor la concurs privind regulamentul oficial cu regulile ce decurg din acesta.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii de desfăşurare ai Concursului fără notificare prealabilă. Orice modificare va fi anunţată pe pagina oficială de Facebook/bufteaprinfotografie
1.3. Tematica concursului este: Buftea prin fotografie! Art.2. Calendarul de desfăşurare al Concursului
2.1. Concursul se desfăşoară în perioada 01 Noiembrie – 06 Decembrie 2013, după cum urmează:
– 01 Noiembrie – 30 Noiembrie 2013 – perioada de primire a fotografiilor împreună cu datele de contact ale participantului;
– 02 Decembrie – 04 Decembrie 2013 – perioada de votare prin „Like” prin intermediul paginii de Facebook a fotografiilor participante pentru acordarea a cinci premii de popularitate;
– 06 Decembrie 2013 – festivitatea de decernare premiilor pentru locurile I, II şi III, conform deciziei juriului.
2.2. Selectarea fotografiilor câştigătoare se va face de către Organizator în zilele următoare închiderii ediţiei iar câştigătorul va fi anunţat în data de 6 Decembrie 2013. Art.3. Durata concursului şi locul Concursului
3.1. Fiecare participant la concurs poate trimite o singură fotografie în perioada 01 Noiembrie – 30 Noiembrie 2013. Fotografia va intra în concurs în ambele etape ale concursului (pentru unul dintre cele trei mari premii şi pentru unu dintre cele cinci premii de popularitate) Art.4. Dreptul de participare
4.1. La Concurs pot participa toţi rezidenţii orasului Buftea cu vârsta de minim 14 ani împliniţi.
4.2. Participanţii pot înscrie în concursul foto o singura fotografie.
4.3 Pozele se vor trimite la adresa de mail bufteaprinfotografie@gmail.com, în textul mail-ului trebuie trecut:
– Numele complet al participantului
– Vârsta
– Data naşterii
– Domiciliul (conform BI/CI)
– Numărul de telefon la care poate fi contactat
* În cazul în care participantul nu are vârsta de 18 ani împlinită, în căsuţa mesaj a e-mailului va fi trecut obligatoriu numele unuia dintre părinţi/reprezentant legal şi numărul de telefon al acestuia. Art.5. Tematica concurs de fotografie – “Buftea prin fotografie”-
5.1. Fotografiile vor fi realizate conform tematicii propuse de Organizator ” Buftea prin fotografie!” şi vor surprinde imagini inedite din oraşul Buftea. 5.1.1. Concepte şi idei: emoţii şi trăiri, imagini inedite inspirate din viaţa urbană a locuitorilor oraşului Buftea (viaţa, religie, succes, munca de echipă, comunicare, sănătate şi stil de viaţă, adolescenţi, copii, timp, peisaje şi imagini din natură, sport, competiţie, clădiri, detalii de arhitectură, monumente, parcuri, răsărit şi apus, portrete, viaţa urbană, imagini alb-negru, imagini abstracte). Imaginile transmise pot fi de ansamblu dar şi detaliu.
5.2. Nu se acceptă prelucrări asupra pozelor, ca de exemplu persoane sau obiecte puse artificial în cadru, blur-uri artificiale. Nu sunt permise colajele. Nu se acceptă fotografii royalty-free sau luate din diverse colecţii plătite. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut imoral.
5.3. Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia.
5.4. Participantul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra originalităţii, dreptului de folosire şi conţinutului lucrării înscrise. Participantul poartă singur responsabilitatea juridică cu privire la asemănările de orice fel pe care le poate aduce lucrarea lui către terţe persoane prin lucrarea sa.
5.5. Participările sunt individuale (nu se admit lucrări cu caracter de colaborare!).
5.6.. Participanţilor nu li se permite înscrierea unei lucrări ce aparţine unui alt artist în numele altei persoane.
5.7. Participanţii trebuie sa respecte tema propusă. Nerespectarea acestei reguli poate fi baza eliminării lucrării din concurs.
5.8. În cazul nerespectării uneia sau mai multora dintre obligaţiile de mai sus, organizatorul concursului poate decide sa excludă din competiţie un participant.
5.9. Nu sunt acceptate derogări de la termenii de desfăşurare a concursului.
5.10. Înscrierea în concurs prin transmiterea fotografiilor implică acceptul participantului la concurs de a oferi Organizatorilor şi partenerilor concursului dreptul de a folosi oricând şi pentru o perioada nedeterminată toate fotografiile înscrise în concurs, dreptul de a publica imaginile respective, integral sau parţial, în format digital şi/sau tipărit, împreună cu drepturile de autor şi folosinţa ce decurg din aceasta.
5.11. Folosirea imaginilor poate fi însoţită de menţionarea numelui autorului, după caz.
5.12. Fotografiile trebuie încărcate fără ramă şi fără sa conţină vreun watermark. Rezoluţia minimă acceptată este de 2800×2100 – aproximativ 5megapixeli – în format jpeg.
5.13. Toate fotografiile vor avea în comentariu un titlu sugestiv a fotografiei.
5.14. Participanţii la concurs sunt obligaţi sa transmită datele de identificare (nume, prenume, vârsta, data de naştere, domiciliu, date de contact) folosind căsuţa mesaj a adresei de e-mail: bufteaprinfotografie@gmail.com.
5.15. Participanţii care transmit fotografiile, fără a transmite şi datele solicitate nu vor fi luaţi în considerare.
5.16. La Concurs nu pot participa membrii organizatorului şi ai partenerilor acestuia. Art.6. Modul de desfăşurare al concursului
6.1. Participanţii vor transmite fotografiile prin intermediul adresei de mail bufteaprinfotografie@gmail.com, în perioada 01 Noiembrie – 30 Noiembrie 2013.
6.2. Participanţii la concurs sunt obligaţi sa transmită datele de identificare (nume, prenume, vârsta, data de naştere, domiciliu, date de contact) folosind căsuţa de mesaj din e-mail.
6.3. Detalii privind concursul se pot obţine prin solicitări la adresa de email a organizatorului de concurs: bufteaprinfotografie@gmail.com.
6.4. Organizatorul va selecta fotografiile care corespund cerinţelor tehnice şi tematicii de concurs propuse; fotografiile vor fi postate de către organizatorii concursului pe pagina de Facebook/bufteaprinfotografie
6.5. Fotografiile postate pe pagina oficială de Facebook a Concursului (bufteaprinfotografie) intră automat în cursa pentru unul din cele cinci premii de popularitate (acordate în urma numărului de „like-uri” strânse), precum şi pentru unul din cele trei mari premii acordate de către juriu. Art.7. Juriu
7.1. Juriul este format din membrii organizatorului.
7.2. Câştigătorii premiilor vor fi anunţaţi de către Organizator conform calendarului de concurs pe site-ul de facebook al concursului şi telefonic.
7.3. Criteriile de bază pentru jurizare sunt puterea elementelor emoţionale ale lucrării, creativitatea şi originalitatea, elementele tehnice ale lucrării.
7.4. Criteriile de jurizare sunt următoarele: puterea elementelor emoţionale (20%), originalitatea (20%), tehnica (20%), respectarea temei (40%).
Interpretarea acestor reguli, a temei ori a meritelor artistice şi tehnice, rămâne la latitudinea exclusivă a juriului. Deciziile juriului sunt finale şi nu se supun con testaţiilor. Art.8. Premiile
8.1. Premiile sunt următoarele:
– Cinci premii de popularitate acordate în urma numărului de „like-uri” de pe pagina de Facebook/buftea prin fotografie în perioada 01 Decembrie – 0 Decembrie 2013.
– Trei premii acordate în urma deliberării juriului, după cum urmează:
– Premiul I – un aparat DSLR
– Premiul II – o tabletă digitală
– Premiul III – o ramă foto digitală
8.2. Se va stabili de către juriu un număr de 3 câştigători conform criteriilor Concursului.
8.3. Pentru a fi validat drept câştigător, participantul are obligaţia de a prezenta organizatorilor datele necesare pentru verificarea identităţii. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie sa fie acelaşi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod automat, anularea premiului câştigat de către participant. Art.9. Predarea premiilor
9.1. Acordarea premiilor se va face în cadrul unui eveniment public în data de 06 Decembrie 2013.
Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul ca persoană, numele, adresa de domiciliu şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plata aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale câştigătorilor către Organizatori pe teritoriul României pentru întreaga perioada de protecţie a acestora.
9.2. Toate premiile Concursului vor fi revendicate de la sediul Primăriei Buftea în conformitate cu prevederile „Regulamentului oficial” în data de 06 Decembrie 2013, personal sau printr-un reprezentant (cu condiţia anunţării în prealabil a delegării unui reprezentant).
9.3. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor sau este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta este îndreptăţită sa între în posesia premiului numai însoţit de un părinte sau de reprezentatul legal.
Art.10. Acord de principiu
Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun ca participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.


]]>

21 raspunsuri
 1. neica_nimeni
  neica_nimeni says:

  Elena Tanase fosta casiera a Primariei Buftea, care a furat 7 miliarde lei a primit ieri 31.10.2013 hotararea definitiva in urma recusului procuraturii condamnarea la 3 ani cu suspensare. Furati fratilor

  Răspunde
 2. neica_nimeni
  neica_nimeni says:

  Elena Tanase, casiera Primariei Buftea care a furat 7 miliarde lei fapt dovedit si recunoscut, de doamna Tanase Elena , a primit in urma recursului Pocuraturii pedeapsa de 3 ani cu suspendare,. Furati fratilor

  Răspunde
 3. cretu
  cretu says:

  Centrul cultural buftea=Margareta pistol si aplaudacii.Mai mult se merge din clasa in clasa, se inscriu copii pentru cor cu persoana responsabila aceeasi Margareta cu nr.telefon care figureaza platit de primarie

  Răspunde
 4. simplu
  simplu says:

  v-as fi recunoscator daca nu a-ti manji politic acest concurs…unii fac sacrificii pentru a duce la bun sfarsit concursul…si n-au nici un interes… doar pasiunea pentru fotografie…

  Răspunde
 5. vise
  vise says:

  Ce ar fi sa faci si niste lectii de gramatica cu literatii de pe acest site…. Ca e plina Buftea de analfabeti care manjesc si pocesc limba romana!!!

  Răspunde
 6. cretu
  cretu says:

  Nu minjim pe nimeni,am copil la scoala unde reta si steluta baron au inscris copii pentru cor si mare mi-a fost mirarea ca ne-a chemat la sediu pnl unde sa desfasurat prima selectie si noi parintii am stat pe trotuar ca prostii.Aceasta asociatie este condusa de reta in numele primariei.ASOCIATIA SPORTIVA ARE 48 SALARIATI IN CAZ CA NU SE STIE SI VA MINUNATI CINE SUNT ANGAJATII???? DE EXEMPLU FAMILIA HRIB (LAVI +ALINA) RIDICA LUNAR 3000RON.48 SALARIATI INMULTIT CU 1500RON=72000RON LUNAR FARA IMPOZITE LA STAT……..OARE NU VEDE NIMENI ACEST JAF DIN BANII NOSTRI??????LAVI STA TOATA ZIUA LA BAR,IAR ALINA NU A FOST NICIODATA LA CLUB CU TOATE CA ARE SI FUNCTIE DE CONDUCERE. Il rugam pe FLORIX DAN SI TATULICA -PRESEDINTELE ASOCIATIEI sa ne publice statele de plata daca nu au nimic de ascuns.

  Răspunde
  • BARON STELA
   BARON STELA says:

   Sunt Stela Baron,prof.de muzica.Va informez ca incepand cu anul 2016 ,am demisionat din functia de consilier al Primariei Orasului Buftea.
   Din pasiune pentru muzica si daruire profesionala ,precum si gratie domeniului de care eram direct responsabila in calitate de consilier-domeniul cultural- , si ….. mai ales ca, asa am promis electoratului,am initiat o formatie corala pentru copii ,intitulata” PARTITURA COPILARIEI ” ,dar……. ,proiectul meu nu a putut functiona…..
   Nu cu scopul de a fi platita am initiat acest proiect,caci de fapt nu am fost platita!
   Nu dirijez nici o formatie de cor pe raza orasului BUTEA.
   Cu doi ani inainte de a-mi da demisia,functionez ca profesor de muzica in municipiul Bucuresti-fac naveta cu mijloacele de transport in comun- unde ma bucur de reale aprecieri profesionale,pe masura interesului si daruirii mele profesionale,iar corul de copii “PARTITURA COPILARIEI” fiinteaza pe raza Municipiului Bucuresti fiind integrat in Proiecte Nationale si Intrenationale,gratie calitatii lui,efortului depus de mine ca dirijor si de inimosii membri ai lui- liceeni si elevi pe care-i stimez si-i stimez.
   Ma simt lezata profesional si uman fata de inscrisul d-voastra la adresa persoanei mele…..
   Cu scuzele de rigoare va dau un sfat:inainte de a face o afirmatie,va rog sa va documentati ca sa va puteti argumenta afirmatia.
   IN ACEST ORAS AM PRIMIT ATATEA LOVITURI……DE LA” COLEGELE” mele,impropriu zis “colege”……….., INCAT …..NIMIC NU MA MAI SURPRINDE!
   Iau “oamenii” asa cum sunt….nu-i mai poti educa……..
   Cu stima,S.BARON.
   Urez tuturor copiilor ,vacanta linistita,bucurii si multa sanatate langa parinti,bunici si toti cei dragi lor.
   (ma bucur ca primele zile de vacanta mi-au dat ragaz sa deschid calculatorul la pagina mea…..)

   Răspunde
 7. Carmen
  Carmen says:

  Si ce vi se pare asa rau ca cineva incearca sa faca ceva pentru copiii nostri ? si ca oricine vrea este bine venit ? Daca nu esti de accord nu iti lasa copilul si punct ! Fiecare are dreptul sa faca ce crede de cuviinta ca este mai bine pentru copilul lui .

  Răspunde
 8. Bogdan T.
  Bogdan T. says:

  [quote name=”cretu”]Il rugam pe FLORIX DAN SI TATULICA -PRESEDINTELE ASOCIATIEI sa ne publice statele de plata daca nu au nimic de ascuns.[/quote]

  Da, se vor executa imediat, să știi! Ia fă tu o petiție pe site-ul primăriei și cere să-ți dea această informație, dacă ești așa supărat! Fă-o măcar pe adresa mea, nu mă supăr, dar fă ceva, nu doar arunca pastile.

  [quote name=”simplu”]v-as fi recunoscator daca nu a-ti manji politic acest concurs…unii fac sacrificii pentru a duce la bun sfarsit concursul…si n-au nici un interes… doar pasiunea pentru fotografie…[/quote]

  despre cine și despre ce sacrificii e vorba?

  Răspunde
 9. simplu
  simplu says:

  bineinteles ca in loc sa faci ceva util pentru acest oras mai bine sa imi numeri mie vocalele pe acest site. Faptul ca am aruncat o cratima la repezeala intr-un cunvant ma face analfabet? Mai bine te-ai abtine…

  Este vorba de sacrificiul pe care il fac eu alocand timp si devotament acestui concurs. Veneam seara de la munca si imi pierdeam cateva ore bune impreuna cu cei cu care am organizat acest concurs pentru a il pune la punct.

  Nu spun ca am facut o treaba extraordinara dar este un tip de eveniment pe care Buftea nu l-a vazut niciodata. Daca pe voi va doare ce face unu si ce face altul de ce nu luati masuri mai oameni buni? Pentru ca sunteti niste petarde…pocniti din gura si atat.

  Credeti ca este usor sa organizezi un concurs in orasul Buftea? Va invit sa incercati. Nu m-a interesat niciodata politica…asa ca nu ma implicati in acest troc…

  Răspunde
 10. Bogdan T.
  Bogdan T. says:

  Te ia valul, jignești, apoi o să te superi daca replic.

  Ți-am prezentat decent concursul și ți-am lăudat ideea, dar ne jignești in mod gratuit. Hai să-ți dau motiv, totuși…

  Sacrificiu? Timp și devotament? Pentru ce? Pentru un concurs banal pe internet? Ce faceți voi in orele alea bune? Nu numai ideea e copiata, ci intreg regulamentul! De la Otopeni? Și atunci voi, organizatorii, ce munciti atat? Că ati dat un copy/paste, ati făcut un cont pe facebook si o adresa de mail? Mediatizarea, cel mai important lucru, v-am facut-o eu, gratuit.

  [url]http://www.otopeniro.ro/dynamic/noutati/concurs-de-fotografie-2013—649.htm[/url]

  De unde sunt premiile astea, de la voi de acasa? Nici macar de la sponsori reali… ci de la politică. Cum sa nu fie legatura?

  Da, eu zic că e ușor să organizezi un concurs. Il făceam și eu, dacă veneai la mine, fără implicarea politicului, fără juriu din anuturajul politicului, fără diplome și campanie electorala. Si găseam si un sponsor pentru un premii…

  Baftă, oricum!

  Răspunde
 11. simplu
  simplu says:

  te-as rugra frumos Bogdan T. sa imi arati unde te-a jignit eu pe tine? acea referire o faceam la persoanele care latra tot timpul pe acest site dar nu fac nimic concret.

  Ideea concursului nu imi apartine asa ca nu merit eu laudele… Putin imi pasa ca premiile sunt date de primarie sau de faraoanca… conteaza ca sunt date niste premii… spre deosebire de niste diplome scoase la imprimanta.

  Da regulamentul este in mare parte acela de la otopeni. Colegii au lucrat pe structura lor pentru ca nici unul dintre noi nu am facut pana acum asa ceva si am zis sa iasa totul bine.

  Sincer nu am venit la tine sa te rog sa ii faci reclama… sti bine ca daca am ceva de spus iti zic personal… Te-as ruga ca in decembrie sa organizezi tu un concurs similar si apoi sa vina cineva si sa zica lucrurile astea despre tine si sa calce in picioare “copy/paste-ul” tau…

  Tot ce am cerut de la bun inceput a fost sa nu lege acest concurs de politica pentru ca pe mine nu ma intereseaza politica. ATAT… Toate discutiile acestea contradictorii sunt legate de faptul ca voi numai politica visati. Te asigur ca eu nu fac parte din nici un partid si nici nu voi face. Ma asteptam la mai mult de la tine… Te consideram diferit fata de userii de aici care nu fac altceva decat sa lege orice lucru care se intampla de politic.

  Răspunde
 12. simplu
  simplu says:

  Tind sa cred ca am facut o greseala implicandu-ma in acest proiect gandindu-ma ca fac ceva frumos pentru cei din buftea care sunt cu adevarat pasionati de fotografie…

  Incep sa ma prind de faptul ca daca nu faci parte dintr-un partid nu existi… ca pe vremea comunismului… Ai putea sa rasfoiesti in arhiva sa vezi daca am sustinut vreodata vreo putere sau daca am facut reclama la vreun partid vreodata.

  Legat de cei pe care i-am facut pocnitori… asta imi este parerea fata de ei… m-am saturat sa tot aud de una din primarie care fura cu 5 maini si nu intra la puscarie, de un primar care are nspe mii de dosare penale dar nu il baga nimeni la puscarie, de terenuri care nu se dau la tineri desi au fost promise, de maxi taxi care ne stoarce sufletul zi de zi in drum spre munca, de pomi plantati politic, de tot… si nimeni nu actioneaza.

  Chiar nu exista oameni priceputi sa elucideze aceste cazuri? “Urati” oameni avem in Buftea. Poate visez eu la un oras linistit in care toata lumea se ajuta…dar cred ca sunt eu prea naiv…

  Răspunde
 13. simplu
  simplu says:

  daca tot sunt aici… Eu:
  Credeti ca este usor sa organizezi un concurs in orasul Buftea?
  Tu:
  Da, eu zic că e ușor să organizezi un concurs. Il făceam și eu, dacă veneai la mine, fără implicarea politicului, fără juriu din anuturajul politicului, fără diplome și campanie electorala.

  Ia sa vad Bogdane cand vei face tu acel concurs…cati vor sari cu gura pe tine si vor spune ca este facut politic…

  De aceea este greu sa faci ceva in Buftea… indiferent ca este copy/paste sau nu…

  Răspunde
 14. Bogdan T.
  Bogdan T. says:

  și daca vor sari cu gura, ce? de ce sa cedezi asa usor? daca am ceda toti asa usor si ne-am lamenta, nu am mai avea nicio speranta! Luptă, nene, că lumea e rea si viata grea! 🙂

  Răspunde
 15. pacalici de trefla
  pacalici de trefla says:

  Adica sa scuipe unul si altul pe munca ta si tu sa lupti, si dai si dai, si dai… Asta pentru ca e viata grea, dupa parerea ta. Intr-adevar e un punct de vedere si asta !

  Răspunde

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.