Articole

Sedinta Consiliu Local – 20 septembrie 2010

ORDINEA DE ZI

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de peronal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistenti medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Ilfov
  2. Proiect de hotarare privind modificarea si completrea Actului Constitutiv al SC Buftea Admin Cons SRL – asociat unic Orasul Buftea
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnice – proiect tehnic – “Extindere cladire dispensar din cartier Flamanzeni din orasul Buftea, judetul Ilfov”
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii dosarelor depuse in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
  5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Buftea cu SC Buftea Admin Cons SRL asociere avand ca scop gestionarea si exploatarea pietelor, fostelor centrale termice, salilor de sport si terenurilor de sport.

 

DIVERSE:

  • Adresa CECCAR – solicita teren pentru constructie sediu
  • Adresa Events Management Company – Organizare “Ziua recoltei”
  • Adresa Axis Corporate Security – oferta activitati de protectie si paza – posibilitate colaborare.

 

Proiectele au fost initiate de Ion Stoica si au fost aprobate de Consiliul Local.


]]>