Articole

Sedinta Consiliu Local – august

Miercuri 11 august 2010, orele 17,00 va avea loc şedinţa ordinarã a Consiliului local al oraşului Buftea, la sediul acestuia, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind modificarea Ştatului de funcţii al Direcţiei Asistenţă Socială.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea.

3. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local oraş Buftea nr.41/2010 privind schimbarea denumirii străzii Santierului în strada Constantin Bălălău.

4. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local oraş Buftea nr.42/2010 privind schimbarea denumirii Stadionului Buftea în Stadionul Constantin Bălălău.

5 .Proiect de hotãrâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al oraşului Buftea.

6. Proiect de hotãrâre privind instituirea taxei pentru deversarea apei uzate menajere provenită de la utilizatorii neracordaţi la reţelele publice.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea măsurilor de fluidizare şi descongestionare a circulaţiei în oraşul Buftea.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor pentru ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor ridicate şi aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul
Citește mai mult