Ultimele hotarari din 2015 ale Consiliului Local Buftea

HOTĂRÂREA NR.116 Din 08 Octombrie 2015 aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafată de 3830 mp, situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 53 A, cu nr. cadastral 58389

HOTĂRÂREA NR.117 Din 08 Octombrie 2015 privind revocarea art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 29.09.2014, privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea

HOTĂRÂREA NR.118 Din 08 Octombrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită către Tribunalul Ilfov, a unui spatiu situat în imobilul „Casa de Cultură”, din Piata Mihai Eminescu, oraşul Buftea, judetul Ilfov, în vederea depozitării arhivei Tribunalului Ilfov şi a Judecătoriei Buftea

Ce remarc eu la prima vedere: (vezi in subsolul articolului)

HOTĂRÂREA NR.122 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ- teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară de apă şi canalizare „Apă – Canal Constanta” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. Raja Constanta S.A.

HOTĂRÂREA NR.123 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea „Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea ” pentru sezonul rece 2015-2016

HOTĂRÂREA NR.124 Din 30 Octombrie 2015 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 35/21.03.2012

HOTĂRÂREA NR. 125 Din 30 Octombrie 2015 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor fără stăpân revendicaţi, adaptaţi la distanţă, aflati în „Adăpostul public pentru câini fără stăpân”, situat în oraşul Buftea, str. Rândunelelor, nr. 51, judeţ Ilfov

HOTĂRÂREA NR. 127 Din 30 Octombrie 2015 pentru suplimentarea spatiului atribuit in folosinţă gratuită Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local nr. 156/20.12.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 6/30.01.2015, situat in Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judetul Ilfov

HOTĂRÂREA NR. 129 Din 30 Octombrie 2015 privind desemnarea domnului administrator Dorobanţu Radu Raul ca preşedinte al Consiliul de administratie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L

HOTĂRÂREA NR. 130 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al oraşului Buftea, pe Trimestrul III 2015

HOTĂRÂREA NR. 131 Din 30 Octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015

HOTĂRÂREA NR.132 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, în oraşul Buftea

HOTĂRÂREA NR. 134 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea achiziţionării de către Primăria Oraşului Buftea a serviciilor de consultanţă juridică pentru modificarea obiectivelor de investiţii publice de interes local cofinanţate prin contractul de credit nr. 65/06.01.2014 şi susţinerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

HOTĂRÂREA NR.139 Din 27 Noiembrie 2015 privind stabilirea sediului Politiei locale a oraşului Buftea

HOTĂRÂREA NR.140 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere

HOTĂRÂREA NR.141 Din 27 Noiembrie 2015 pentru modificarea H.C.L. Buftea nr.79/2013 privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Buftea nr.148/06.12.2013 

HOTĂRÂREA NR.142 Din 27 Noiembrie 2015 pentru aprobarea modificării contractului de credit nr. 65/06.01.2014 încheiat cu Banca Comercială Română S.A.

HOTĂRĂREA NR. 143 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea Programului de activităţi cultural – educative şi artistice pentru anul 2016 al Centrului Cultural Buftea

HOTĂRÂREA NR.144 Din 27 Noiembrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociatia „Hercules” a unui imobil teren în suprafaţă de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147

HOTĂRÂREA NR.145 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015

HOTĂRÂREA NR.146 Din 27 Noiembrie 2015 privind organizarea serbării „Pomul de Crăciun- 2015”, de către Centrul Cultural Buftea

HOTĂRÂREA NR. 147 Din 27 Noiembrie 2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Buftea

HOTĂRÂREA NR.148 Din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafaţă de 1869 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judetul Ilfov, în vederea construirii sediului Parchetului de pe lângă Tribunalulllfov şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea

HOTĂRÂREA NR.149 Din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafata de 956 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judeţul Ilfov, în vederea realizării unui spaţiu pentru parcarea autoutilitarelor de transport a deţinuţilor escortati la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

HOTĂRÂREA NR.150 Din 14 Decembrie 2015 privind solicitarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul judeţului Ilfov, necesară pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile derulate de Unitatea Administrativ – Teritorială Buftea

HOTĂRÂREA NR.151 Din 14 Decembrie 2015 privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al oraşului Buftea pe anul 2016, a proiectului „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea”, cod SMIS 12335, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

HOTĂRÂREA NR.152 Din 14 Decembrie 2015 privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al oraşului Buftea pe anul 2016, a proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, cod SMIS 20928, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

HOTĂRÂREA NR.153 Din 14 Decembrie 2015 privind avizarea proiectului planului de organizare a reţelei şcolare din oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2016 – 2017

HOTĂRÂREA NR.155 Din 28 Decembrie 2015 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 61 /29.11.2013, încheiat între Consiliul local Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Ilfov, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.142/26.11.2013

HOTĂRÂREA NR. 156 Din 28 Decembrie 2015 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţin domeniului public /privat al oraşului Buftea în anul 2016

HOTĂRÂREA NR.160 Din 28 Decembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii „Ansamblu locuinţe individuale şi funcţiuni complementare P+2E+M, branşamente, anexe şi utilităţi”, amplasat în oraşul Buftea, Intrarea Bucureşti -Târgovişte, Tarla 2, P. 50, parcelele cu nr. cadastrale 51425 – 51439, judeţul Ilfov

HOTĂRÂREA NR.161 Din 28 Decembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii „Ansamblu rezidenţial locuinţe individuale şi funcţiuni complementare P+2E +M, împrejmuire, amenajare circulaţii, utilităţi”, amplasat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, strada Tamaş, Tarla 27, Parcela 255/1, nr. cadastral 57435

HOTĂRÂREA NR.162 Din 28 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea al Oraşului Buftea pe anul 2015

HOTĂRÂREA NR.163 Din 28 Decembrie 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Buftea pentru perioada 2014 – 2020

HOTĂRÂREA NR.164 Din 28 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. General Public Serv S.A.

[divide]

Ce remarc eu la prima vedere:

Daca doriti sa ma corectati sau sa ma completati…

 .

]]>

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *