Sedința Consiliului Local – ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR.3 din 31 ianuarie 2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2018 – 2019 Să reținem numărul de elevi ale celor două unități de invățământ, pe care primarul vrea să le inchidă… Liceul Barbu Știrbey – 391 elevi și Școala nr. 4 – 183 elevi. . HOTĂRÂREA NR.4 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2017 Pe site nu e afisata anexa, partea cea mia importanta. Evident, e o practica intenionata, des intâlnită când au ceva de ascuns. . HOTĂRÂREA NR.5 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018 Aprobare de dragul legii, in realitate nu se omoară nimeni cu orele de muncă prestate de către cei care primesc ajutor social. . HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei şi strada Oltului Desi in hotarare srie clar negru pe alb “conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,”, din motive de ascuns ceva, anexa lipseste. . HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea apartamentării locuinţe lor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4 situate în oraşul Buftea, strada Oltului . HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2018 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003 E vorba de 14 persoane care nu s-au prezentat la semanrea contractelor de punere in posesie. Ele se pot reinscrie insa, daca mai indeplinesc conditiile. . HOTĂRÂREA NR.9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. Idem. Lipseste anexa, pentru ca am vedea grozăvii pe acolo. Performanța și Buftea Admin? Baba și mitraliera. A fost aprobat cu un singur vot impotrivă, al d-lui Mihai Cojocariu, insă fără să precizeze și fără să il intrebe nimeni, cum e normal, de ce e impotrivă. Pot intui… dânsul votează mereu impotriva hotărârilor privind această firma a Consiliului Local. Cred că are o problemă personală cu șeful  ei, Fifi. Am auzit că abia a obținut de la acesta o tarabă in piață, deși e vechi in branșă. . HOTĂRÂREA NR.10. din 31 ianuarie 2018 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Buftea, încheiat cu S.C. General Public Serv S.A. HOTĂRÂREA NR.11 din 31ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A. E vorba despre cealaltă firmă a Consiliului Local, căreia i se prelungește existența. . HOTĂRÂREA NR.12 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea Hotărârit Consiliului local nr. 65/29 .07.2016 în sensul actualizării componenţei nominale a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală Se propune inlocuirea in comisie a regretatului C-tin Proțiuc cu Horia Bobei, colegul său. Cineva ii atrage atenția că ar putea fi in conflict de interese, căci soția sa e beneficiar al unui astfel de teren. Este propus, tot de la ALDE, Dinu Mihai. . HOTĂRÂREA NR.13 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59336 HOTĂRÂREA NR.14 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59342 Câțiva proprietari din zona “Puțul Oii” au donat suprafețe mici pentru ca niște drumuri interioare să aibă lățimea necesară. E vorba de 76mp si inca 160mp, adică aproape nimic. Nu e aceeași speță ca donațiile primarului Pistol, care a donat drumuri intregi, doar pentru a nu mai plăti impozit și pentru a le amenja din bani publici. In acest ultim caz, probabil e vorba de zona drumurilor donate de primar, iar cei doi proprietari au fost si ei convinși de cineva să contribuie, spre binele tuturor din zonă, să fie drumul mai lat. . HOTĂRÂREA NR.15 din 31 ianuarie 2018 privind compleţarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi atribuirea denumirii unei străzi E vorba de niște străzi din cele donate. Probabil cele donate de Pistol, căci din nou lipsește anexa.  ]]>

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *