Locuri de muncă subvenţionate, pentru tinerii absolvenţi

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi  ai    unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor demuncă în vederea creşterii de ocupare in randul tinerilor.

Prin  absolvenţi  ai  unei  instituţii  de  învăţământ  secundar  se  înţeleg  absolvenţii  cucertificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă bacalaureat, precumşi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcoli profesionale. Prinabsolvenţi  ai  unei  instituţii  de  învăţământ  terţiar  se  înţeleg  absolvenţii  de  studiisuperioare  cu  certificat  de  licenţă/master/doctorat  cu  sau  fără  diplomă  delicenţă/master/doctorat.

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor:

  • sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cuangajaţiii  noi  în limita a 1575 lei/lună pentru studii  medii  şi  2328 lei/lună pentru studiisuperioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni. Valoarea maximă a subvenţieiacordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lunăpentru studii superioare
  • numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării, în funcţie decategoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:- pentru microîntreprinderi – 3 locuri de muncă nou create (posturi);- pentru întreprinderile mijlocii -7 locuri de muncă nou create (posturi);- pentru întreprinderile medii – 15 locuri de muncă nou create (posturi).

Detalii  privind  această  schemă  pot  fi  obținute  pe  site-ul  OTIMMC  Ploiestiwww.mimmc.ro, telefon 0244.52.20.85, fax 0244.54.40.54

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ILFOV

]]>

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *