2024 vine cu o schimbare masivă în privința salubrizării în Ilfov. Tarifele cresc semnificativ!

La inițiativa primarului, Buftea va face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, alături de majoritatea localităților ilfovene, iar serviciul de salubrizare va fi delegat în masă. Au refuzat să facă parte din ea Otopeni, Voluntari și Chiajna.

Delegarea gestiunii activităților serviciului de salubrizare în localitățile din Ilfov se va face începând cu acest an și va avea două componente. Colectarea și sortarea deșeurilor de la populație și agenți economici, dar și depozitarea și elimniarea lor, componente care vor fi delegate cel mai probabil separat, către două firme diferite la nivel de Ilfov.

Pe modelul asocierii localităților cu RAJA SA, în ceea ce privește serviciul de apă-canal. Astfel, prin decizie politică a majorității din consiliile locale ilfovene, mare parte PNL, toți banii de la populație vor merge doar către maxim două firme. Anul trecut, consilierii locali au votat și planul tarifar, pentru 2024 – 2033, conform căruia, începând cu 2024 tariful va fi 22,20 lei/persoană/lună, apoi descrește. Utilizatorii non-casnici vor plăti 911 lei/tonă/lună plus TVA.

Doar că surpriză! 2024 vine cu 24 de lei/lună de persoană. Planul inițial votat nu a fost respectat, deci cine să mai creadă că în viitor tariful va descrește? Întrebat fiind de mine la ședința consiliuli local, despre acest aspect, primarul Gheorghe Pistol s-a eschivat, mulțumindu-se să afirme că tariful ar fi fost și mai mare dacă nu făceam parte din această asociație. Acum 2 ani, înainte să intrăm în această asociație, tariful în Buftea era de 10 lei/pers/lună.

MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ILFOV – COMPONENTA 1. COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE“

Document-de-pozitie_SMID-Ilfov_Descarcă

Art. 5.
(1) Sortarea deșeurilor reciclabile propuse a fi colectate separat prin proiect (SMID Ilfov –
Componenta 1) se va realiza în instalațiile de sortare existente, în baza unui contract de delegare
a gestiunii activității de sortare, ce va fi atribuit în conformitate cu prevederile legale aplicabile
atât în domeniul salubrizării cât și al achizițiilor publice, începând cu anul 2023, pe o perioadă
de 5 ani,

(2) Pentru depozitarea deșeurilor municipale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov a inițiat demersurile pentru delegarea începând cu anul
2023, pentru o perioadă de 5 ani, a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor,

STUDIU DE OPORTUNITATE pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale


În decembrie 2022 a început delegarea gestiunii activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor

CONSILIUL LOCAL BUFTEA HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare, sub forma gestiunii delegate, a activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase, provenite de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Buftea.

Se avizează Documentaţia de atribuire, prin procedură de licitaţie deschisă, a contractului de delegare a gestiunii activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI.

În iulie 2023 a început delegarea gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor

Este vorba de deșeurile reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologică sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic.

În noiembrie 2023 a început delegarea gestiunii activității de sortare

CONSILIUL LOCAL BUFTEA HOTĂRĂŞTE:

Se avizează Documentația de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, constituită din:

-Studiu de oportunitate și fundamentare;
-Strategia de contractare;
-Contractul de delegare (model);
-Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare; Instrucțiuni pentru ofertanți (Fişa de date);
-Formulare;

Se avizează „Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru UAT-uri membre ADIGIDI”, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale, ADIGIDI a fost mandatată de 23 de UAT-uri. Din zona de delegare fac parte:

  • Orașele: Buftea, Bragadiru, Măgurele;
  • Comunele: 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Ciolpani, Ciorogârla,
    Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Dobroești, Domnești,
    Dragomirești-Vale, Glina, Gruiu, Moara Vlăsiei, Nuci, Ștefăneștii de Jos, Tunari,
    Vidra.

Ideea unei asocieri nu e rea, pentru că multe comune întâmpină greutăți cu gestioanrea deșeurilor, dar orașele se pot descurca și singure.

În plus, nu pare prea corectă diferența de tarif dintre comune și orașe, iar orașele sunt în minoritate în această asociere, astfel că ea va fi condusă practic de primarii comunelor, mai ales dacă sunt mulți de la același partid, influențați desigur de conducerea județului.


Susții Expresul să evolueze, susții comunitatea!

https://www.patreon.com/ExpresuldeBuftea


0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *