Monthly Archives: ianuarie 2013

Buftea are echipă de Mountain Bike

Greu de crezut pentru multi, dar in Buftea se intâmplă și lucruri frumoase, fără a avea legătură cu primăria. Un grup de tineri bufteni, educați și dezghețați, au pus bazele unei adevărate echipe de mountain bike și au planuri mărețe.

Amenajare Parc Atârnați

După ce s-a aprobat in consiliu documentația tehnico-economică  — Studiu de fezabilitate — , cu 14 voturi pentru și 4 abțineri (consilierii PSD), primăria a inceput deja amenajarea zonei pentru un parc, vizavi de Judecătoria Buftea, lângă Sala de Sport.

Loc de joacă pentru copii

In toamnă primaria a amenajat fosta centrală termică din spatele blocului R2, intre ANL-uri și Casa de Cultură, cu scopul inființării unui loc de joacă acoperit pentru copii. Urmează amenajarea interioară și dotarea cu aparate de joacă.

Centrul orașului se va transforma

Primăria Buftea intenționează să modifice radical centrul orașului, astfel că s-a aprobat in consiliu, cu unanimitate de voturi, documentația „Studiu Trafic – Centru”. Vezi foto jos cu expunerea de motive a domnului primar.